Ingeniør Piping & Layout, Ventiler

Overview

  • 14080
  • Norway
  • Stavanger, Bergen, Stjørdal, Harstad, Oslo, Trondheim
  • Equinor ASA
  • gm_equinoremea@equinor.com
  • Onshore
  • Prosjektutvikling
  • Bachelor eller Mastergrad
  • 5-7 år
  • 01.mai.2019

ARBEIDSOPPGAVER

Vi er Equinor, et internasjonalt energiselskap med en stolt historie. Vi, tidligere Statoil, er 20.000 engasjerte kolleger som utvikler olje, gass, vind og sol i mer enn 30 land. Equinor er den største operatøren på norsk sokkel, blant verdens største offshoreoperatører, og en stadig viktigere aktør innen fornybar energi. Med skandinavisk utforskertrang og engasjement for sikkerhet, likeverd og bærekraft, bygger vi en global virksomhet tuftet på våre verdier og framtidens energibehov.

Equinor leter etter erfarne ingeniører som vil transformere norsk sokkel og forme energifremtiden.

Vi leter etter fremoverlente og erfarne ingeniører innen mekaniske fag innen både prosjekt-utvikling og drift og vedlikehold av offshore installasjoner. For å møte fremtiden behov, ønsker vi personell innenfor følgende kompetanseområder:
•  Piping Engineering
•  Piping Layout
• Ventiler

Som del av prosjektavdelingen vil du få spennende utfordringer og varierende arbeidsoppgaver. I prosjektutvikling søker vi ingeniører med erfaring fra internasjonal og ukonvensjonell virksomhet, vind og sol, FPSO, ubemannede plattformer, tie-backs. Noe reising, offshoreturer og evt utstasjonering kan være relevant.

I teknisk kompetanse i drift vil du få spennende utfordringer og varierende oppgaver innen teknisk integritet, teknisk støtte til drift, modifikasjoner, driftsforberedelser og konsernstøtte. Vi har en stor oppgave foran oss med å transformere norsk sokkel. Arbeidet er avhengig av godt samarbeid på tvers av ulike fagmiljøer og innen eget fag og ikke minst ønsket om å endre måten vi jobber på.
Vi trenger å forsterke ekspertlaget innen ventiler og piping engineering.

ARBEIDSOPPGAVER

Innen Piping, Layout og Ventil disiplinene har vi åpne posisjoner innen tre områder:
• Konsernstøtte - Piping Engineering
• konsernstøtte  – Valves
• Prosjektutvikling – Ventiler, Piping & Layout

Stilling 1: Konsernstøtte - Piping Engineering
•  Teknisk problemløsning innen rørvibrasjoner, rørstyrkeberegninger, boltetrekking og rørspesifikasjoner
•  Vedlikeholde og utvikle TR2000 (piping spesifikasjon database)
•  Fitness For service-evaluering
•  Premissgiver for vedlikehold av trykkpåkjent utstyr
•  Kvalifisering av ny teknologi
•  Forbedring av tekniske krav og beste praksis inkludert nasjonal og internasjonal standardisering
•  Gi støtte til drift og prosjekter ved faglige utfordringer
•  Bidra i granskninger

Stilling 2: Konsernstøtte – Ventiler
•  Teknisk problemløsning innen ventilfaget (topside on/off, control, choke, safety relief and actuators)
•  Premissgiver for vedlikehold av ventiler
•  Teknisk ansvar for rammeavtaler
•  Kvalifisering av ny teknologi
•  Forbedring av tekniske krav og beste praksis inkludert nasjonal og internasjonal standardisering
•  Gi støtte til drift og prosjekter ved faglige utfordringer
•  Bidra i granskninger

Stilling 3: Prosjektutvikling - Ventiler, piping & layout
•  Delta som Piping & Layout Disiplinleder, Piping ingeniør, Layout ingeniør eller ventilingeniør i offshore olje & gass, vind og sol prosjekter i Norge og internasjonalt
•  Ansvar for alle leveranser innenfor relevant disiplin og sørge for kvalitet og prosjektfremdrift gjennom eget arbeid, oppfølging av studier, kontraktører og leverandører, testing av utstyr, sikre LCI, adressere risk og håndtere grensesnitt
•  Påse at disiplinkrav og erfaringer er implementert i design og at erfaringer blir delt.
•  Bidra i forbedringsarbeid innen beste praksis, selskapskrav, arbeidsprosesser og digitalisering for å tilpasse dem til fremtidens behov og en internasjonal prosjektportefølge med ubemannede installasjoner, vindparker og FPSOer.

KVALIFIKASJONER

•  Master- eller bachelorgrad innen mekanisk
•  Minimum 5-7 års relevant erfaring fra olje- og gassindustrien innen piping og/ eller ventiler
• God forståelse av tilgrensende fagområder og grensesnitt
•  Flytende norsk og engelsk, skriftlig og muntlig og fortrinnsvis andre språk
•  Driftserfaring er fordelaktig
•  God kjennskap til samarbeid med internasjonale kontraktører og leverandører
•  Kompetanse og erfaring fra prosjekter og/eller drift av FPSO’er i Brasil, Canada og UK, ubemannede produksjons plattformer eller offshore vindparker
•  Kjennskap til maritimt, internasjonalt regelverk / standarder
•  Prosjekterfaring fra tidligfase studier til oppstart
•  Erfaring fra arbeid internasjonalt og/eller internasjonale studier er fordelaktig
•  Kompetanse på design og, fabrikasjon av ventiler (konsernstøtte)

PERSONLIGE EGENSKAPER

•  Evne til å etterleve våre sikkerhetsforventninger og Equinors verdier
•  Kreativ, proaktiv, åpen og fleksibel
•  Gode relasjonelle ferdigheter og kommunikasjonsevner
•  Evne til å identifisere og gjennomføre forbedringer
•  Nysgjerrig og åpen for nye måter å arbeide på
•  Strukturert, systematisk og resultatorientert
•  Fleksibel med hensyn til reising og mobilitet

VI TILBYR

Vi tilbyr konkurransedyktig lønn, bonusordning, gode pensjons- og forsikringsordninger og et omfattende velferdstilbud. Equinor ønsker mangfold i selskapet når det gjelder kjønn, alder og kulturell bakgrunn.

Generell informasjon

Sørg for at du kommer i betraktning: Legg ved kopier av sertifikater, vitnemål og karakterutskrifter (på engelsk eller norsk/ skandinavisk) - søknader uten nevnte vedlegg vil ikke bli evaluert. Er du i ferd med å avslutte utdannelse? Last opp en offisiell midlertidig utskrift, som viser karakterer og hvilke fag du har fullført så langt.

Modig, åpen, samarbeid og omtenksom er våre verdier. Dette tror vi på, og dette er egenskaper som må til for å bygge et enda sterkere Equinor. Er dette verdier du kan identifisere deg med, så kan du være den vi ønsker å styrke vårt lag med.

Vi forventer at kandidater oppgir alle relevante opplysninger om seg selv under rekrutteringsprosessen.

Alle midlertidig og faste ansatte vil bli screenet mot sanksjonslister for å sikre etterlevelse av sanksjonslovgivning og øke sikringsnivået.

Vi gjør oppmerksom på at stillingen er på lokale betingelser og vilkår.