Ingeniør Material/ Inspeksjon

Overview

  • 14079
  • Norway
  • Stavanger
  • Equinor ASA
  • gm_equinoremea@equinor.com
  • Onshore
  • Drift og Vedlikehold
  • Bachelor eller Mastergrad
  • 3-5 år
  • 01.mai.2019

ARBEIDSOPPGAVER

Vi er Equinor, et internasjonalt energiselskap med en stolt historie. Vi, tidligere Statoil, er 20.000 engasjerte kolleger som utvikler olje, gass, vind og sol i mer enn 30 land. Equinor er den største operatøren på norsk sokkel, blant verdens største offshoreoperatører, og en stadig viktigere aktør innen fornybar energi. Med skandinavisk utforskertrang og engasjement for sikkerhet, likeverd og bærekraft, bygger vi en global virksomhet tuftet på våre verdier og framtidens energibehov.

Equinor leter etter erfarne ingeniører som vil transformere norsk sokkel og forme energifremtiden.

Utvikling og produksjon Norge (UPN) skal som operatør og partner på norsk sokkel forvalte ressursene på sokkelen på en sikker, effektiv og bærekraftig måte, slik at verdier skapes for våre eiere, leverandører og det norske folk. Equinor har i dag en solid posisjon på norsk sokkel. Våre felt består av alt fra giganter som Troll, Statfjord og Gullfaks, til små fast-track prosjekter som knyttes opp mot eksisterende infrastruktur. Equinors ambisjon er å sikre minst 60 prosent utvinning fra norsk sokkel. Våre produkter markedsføres og selges på det globale markedet, og vår produksjon har gjort Norge til en av verdens ledende olje- og gasseksportører. Vår viktigste prioritet er sikker, effektiv og bærekraftig drift slik at vi viderefører langsiktig lønnsom produksjon fra norsk sokkel.

I teknisk kompetanse i drift vil du få spennende utfordringer og varierende oppgaver innen teknisk integritet, teknisk støtte til drift, modifikasjoner, driftsforberedelser og konsernstøtte. Vi har en stor oppgave foran oss med å transformere norsk sokkel. Arbeidet er avhengig av godt samarbeid på tvers av ulike fagmiljøer og innen eget fag og ikke minst ønsket om å endre måten vi jobber på.

ARBEIDSOPPGAVER

Vi leter etter fremoverlente og erfarne ingeniører innen material og inspeksjon fag innen drift og vedlikehold av offshore installasjoner.

Oppgaver:
•  Materialteknisk støtte og evaluering av teknisk integritet
•  Teknisk støtte til operasjonsgruppen på land/og i hav på en dag til dag basis og ved driftsforstyrrelser
•  Planlegging og tett oppfølging av inspeksjonsprogrammer på trykkpåkjent prosessutstyr og lastbærende systemer
•  Bruke risikobaserte inspeksjon som metode iht. relevante krav
•  Bidra til å forbedre korrosjonsstyring gjennom inspeksjonsrapportering pr plattformsystem
•  Effektiv oppfølging av inspeksjonsleverandørene
•  Vurdering og evaluering av inspeksjonsfunn
•  Sporadisk opphold på sokkel etter behov

KVALIFIKASJONER

• Master- eller bachelorgrad innen inspeksjon eller material teknologi
•  3-5 års relevant erfaring
•  God teknisk forståelse
•  Erfaring med inspeksjon og RBI analyser
•  Kjennskap til statisk prosessutstyr og rør
•  Kjennskap til NDT
•  Kjennskap til korrosjonsmekanismer
•  Behersker engelsk og norsk, både muntlig og skriftlig

PERSONLIGE EGENSKAPER

•  Evne til å etterleve våre sikkerhetsforventninger og Equinors verdier
•  Kreativ, proaktiv, åpen og fleksibel
•  Gode relasjonelle ferdigheter og kommunikasjonsevner
•  Evne til å identifisere og gjennomføre forbedringer
•  Nysgjerrig og åpen for nye måter å arbeide på
•  Strukturert, systematisk og resultatorientert
•  Fleksibel med hensyn til reising og mobilitet

VI TILBYR

Vi tilbyr konkurransedyktig lønn, bonusordning, gode pensjons- og forsikringsordninger og et omfattende velferdstilbud. Equinor ønsker mangfold i selskapet når det gjelder kjønn, alder og kulturell bakgrunn.

Generell informasjon

Sørg for at du kommer i betraktning: Legg ved kopier av sertifikater, vitnemål og karakterutskrifter (på engelsk eller norsk/ skandinavisk) - søknader uten nevnte vedlegg vil ikke bli evaluert. Er du i ferd med å avslutte utdannelse? Last opp en offisiell midlertidig utskrift, som viser karakterer og hvilke fag du har fullført så langt.

Modig, åpen, samarbeid og omtenksom er våre verdier. Dette tror vi på, og dette er egenskaper som må til for å bygge et enda sterkere Equinor. Er dette verdier du kan identifisere deg med, så kan du være den vi ønsker å styrke vårt lag med.

Vi forventer at kandidater oppgir alle relevante opplysninger om seg selv under rekrutteringsprosessen.

Alle midlertidig og faste ansatte vil bli screenet mot sanksjonslister for å sikre etterlevelse av sanksjonslovgivning og øke sikringsnivået.

Vi gjør oppmerksom på at stillingen er på lokale betingelser og vilkår.