Senioringeniør Feltinstrumentering, Industrial Automation and Control Systems (IACS)

Overview

  • 14077
  • Norway
  • Stavanger, Stjørdal, Bergen, Harstad, Trondheim
  • Equinor ASA
  • gm_equinoremea@equinor.com
  • Onshore
  • Drift og Vedlikehold
  • Bachelor eller Mastergrad
  • 5-7 år
  • 01.mai.2019

ARBEIDSOPPGAVER

Vi er Equinor, et internasjonalt energiselskap med en stolt historie. Vi, tidligere Statoil, er 20.000 engasjerte kolleger som utvikler olje, gass, vind og sol i mer enn 30 land. Equinor er den største operatøren på norsk sokkel, blant verdens største offshoreoperatører, og en stadig viktigere aktør innen fornybar energi. Med skandinavisk utforskertrang og engasjement for sikkerhet, likeverd og bærekraft, bygger vi en global virksomhet tuftet på våre verdier og framtidens energibehov.

Utvikling og produksjon Norge (UPN) skal som operatør og partner på norsk sokkel forvalte ressursene på sokkelen på en sikker, effektiv og bærekraftig måte, slik at verdier skapes for våre eiere, leverandører og det norske folk. Equinor har i dag en solid posisjon på norsk sokkel. Våre felt består av alt fra giganter som Troll, Statfjord og Gullfaks, til små fast-track prosjekter som knyttes opp mot eksisterende infrastruktur. Equinors ambisjon er å sikre minst 60 prosent utvinning fra norsk sokkel. Våre produkter markedsføres og selges på det globale markedet, og vår produksjon har gjort Norge til en av verdens ledende olje- og gasseksportører. Vår viktigste prioritet er sikker, effektiv og bærekraftig drift slik at vi viderefører langsiktig lønnsom produksjon fra norsk sokkel.

Driftsteknologi er en kraftig muskel innen Equinor. Vi leverer teknisk støtte til våre installasjoner, samt til nye feltutbygginger. Vi bidrar til sikker, effektive og bærekraftig drift, vedlikehold og prosjekter. Vi bidrar tungt til å forme vår energiframtid og å la oss ta ut potensialet fra den norske kontinentalsokkel.

Vi leter etter fremoverlente og erfarne ingeniører innen automasjonsfag som ønsker å bli med på endringsreisen vår innen drift og vedlikehold av våre offshore installasjoner.

ARBEIDSOPPGAVER

Hos oss får du et bredt spekter av utfordrende og spennende oppgaver, både i selvstendig arbeid og som lagspiller med store muligheter for personlig og faglig utvikling. Sporadiske offshore reiser kan påregnes.

•  Delta i drift, vedlikehold og modifikasjoner av sikkerhets og automasjonssystemer (SAS). Planlegging, programmering, konfigurering og testing.
•  Feilsøke og håndtere uplanlagte hendelser.
•  Delta i driftsprosjekter ifht modifikasjoner innen feltinstrumentering og sikkerhet- og automasjonssystemer (SAS).
•  Gjennomføre oppgaver innen teknisk integritet: barrierestyring og risikoforståelse.
•  Gi støtte til drift og prosjekter ved faglige utfordringer.
•  Planlegge og sikre tilfredsstillende kvalitet på gjennomføring av oppgaver.
•  Sikre god samhandling med offshoreinstallasjonene, landorganisasjonen og leverandører.  

KVALIFIKASJONER

•  Master- eller bachelorgrad innen Automasjon, IT eller Feltinstrumentering
•  Minimum 5-7 års relevant erfaring fra olje- og gassindustrien innen Automasjon, IT, eller Feltinstrumentering
•  God forståelse av tilgrensende fagområder og grensesnitt
•  Gode muntlige og skriftlige norsk- og engelskkunnskaper
•  God kunnskap til krav og retningslinjer innen faget

PERSONLIGE EGENSKAPER

•  Evne til å etterleve våre sikkerhetsforventninger og Equinors verdier
•  Forstå og håndtere risiko
•  Resultatorientert og kvalitetsbevisst
•  Gode kommunikasjonsegenskaper  
•  Analytisk, systematisk og strukturert  
•  Evne til å identifisere og gjennomføre forbedringer
•  Evne til å motivere og gi støtte   
•  Kreativ, proaktiv, åpen og fleksibel
•  Evne til å identifisere og gjennomføre forbedringer
•  Nysgjerrig og åpen for nye måter å arbeide

VI TILBYR

Vi tilbyr konkurransedyktig lønn, bonusordning, gode pensjons- og forsikringsordninger og et omfattende velferdstilbud. Equinor ønsker mangfold i selskapet når det gjelder kjønn, alder og kulturell bakgrunn.

Generell informasjon

Sørg for at du kommer i betraktning: Legg ved kopier av sertifikater, vitnemål og karakterutskrifter (på engelsk eller norsk/ skandinavisk) - søknader uten nevnte vedlegg vil ikke bli evaluert. Er du i ferd med å avslutte utdannelse? Last opp en offisiell midlertidig utskrift, som viser karakterer og hvilke fag du har fullført så langt.

Modig, åpen, samarbeid og omtenksom er våre verdier. Dette tror vi på, og dette er egenskaper som må til for å bygge et enda sterkere Equinor. Er dette verdier du kan identifisere deg med, så kan du være den vi ønsker å styrke vårt lag med.

Vi forventer at kandidater oppgir alle relevante opplysninger om seg selv under rekrutteringsprosessen.

Alle midlertidig og faste ansatte vil bli screenet mot sanksjonslister for å sikre etterlevelse av sanksjonslovgivning og øke sikringsnivået.

Vi gjør oppmerksom på at stillingen er på lokale betingelser og vilkår.