Automasjon Ledende Ingeniør (design av autonome, ubemannede anlegg) eller Functional Safety Ingeniør

Overview

  • 14070
  • Norway
  • Oslo, Stavanger, Bergen
  • Equinor ASA
  • gm_equinoremea@equinor.com
  • Onshore
  • Prosjektutvikling
  • Mastergrad
  • 7-10 år
  • 01.mai.2019

ARBEIDSOPPGAVER

Vi er Equinor, et internasjonalt energiselskap med en stolt historie. Vi, tidligere Statoil, er 20.000 engasjerte kolleger som utvikler olje, gass, vind og sol i mer enn 30 land. Equinor er den største operatøren på norsk sokkel, blant verdens største offshoreoperatører, og en stadig viktigere aktør innen fornybar energi. Med skandinavisk utforskertrang og engasjement for sikkerhet, likeverd og bærekraft, bygger vi en global virksomhet tuftet på våre verdier og framtidens energibehov.

Teknologi, prosjekter og boring (TPD) er Equinors forretningsområde med ansvar for forskning og teknologi, prosjektutvikling, brønnleveranser, samt alle anskaffelser. Vi har ansvar for selskapets globale prosjektportefølje, og å sikre den teknologiutviklingen og implementeringen som skal til for å gjøre Equinor mer konkurransedyktig i møte med lavkarbonsamfunnet.

TPD er organisert i følgende forretningsområder: Prosjektutvikling (PRD), boring og brønn, anskaffelse og leverandørrelasjoner, forskning og teknologi.

Prosjektutvikling (PRD) er ansvarlig for alle våre store prosjektutviklinger nasjonalt og internasjonalt, både greenfield og brownfield.

ARBEIDSOPPGAVER

Disiplinleder / ledende ingeniør i utviklingsprosjekter i alle faser innen olje- & gass- og Ny Energi-prosjekter på norsk kontinentalsokkel og internasjonalt.
Arbeidet vil bestå av internt studiearbeid samt prosjektutvikling og prosjektgjennomføring i nært samarbeid med våre kontraktører og leverandører.
De to ledige stillingene er fordelt på følgende kompetanseområder:

Stilling 1: "Design til digital" / Automasjon Lead ingeniør
•  Bidra til Equinors digitale fremtid ved å influere tidligfase-prosjekter mot fjernstyrte, ubemannede og autonome anlegg
•  Identifisere muligheter og løsninger relatert til overordnet systemdesign for å tilrettelegge og muliggjøre for ubemannet og autonom drift og vedlikehold
•  Vurdere hvordan kunstig intelligens og maskinlæring kan øke autonomi-graden og innlemme bruk av avansert prosesskontroll og optimalisering i systemdesign. Evaluere instrumenteringsbehov og systemrobusthet i forhold til datainnsamling mot edge og cloud, samtidig som vedlikeholdsnivået skal holdes på et minimum
•  Være proaktiv i forhold til å fremme de mulighetene som ligger innenfor automatisering og digitalisering. Fungere som et fyrtårn inn mot resten av organisasjonen for å fremme digital tankegang og bidra til kompetanseheving på området
•  Ivareta typiske arbeidsoppgaver innenfor automasjonsdisiplinen innen internt studiearbeid og prosjektutvikling, i nært samarbeid med våre kontraktører og leverandører
•  Samarbeide tett med profesjonell fagstige, Research & Technology og andre relevante interessenter innen utviklingen av Equinors digitale fremtid

Stilling 2: Functional Safety ingeniør / Spesialist
•  Støtte prosjekter innen fagområdene for Functional Safety, SIS og SIL / LOPA
•  Drive forbedringsinitiativer og støtte utvikling av beste praksis innen styring av SIS for prosjektutvikling
•  Delta i standardiseringsarbeid relatert til SIS og oppdatering av selskapets interne styringsdokumenter
•  Bidra til å oppnå mer effektive arbeidsprosesser innen faget gjennom digitalisering og datainnsamling

Vennligst spesifiser i søknaden hvilken stilling du søker på.

KVALIFIKASJONER

•  Mastergrad eller PhD innenfor kybernetikk / control engineering og med gode akademiske resultater
•  7 – 10 års relevant erfaring
•  Internasjonal erfaring fra arbeid eller studier

Spesialkompetanse for stilling 1:
•  Erfaring fra utvikling av autonome systemer for eksempel fra bilindustrien, luftfarts- eller olje- og gassindustrien (selvkjørende biler, autonome fly / droner osv.)
•  Spisskompetanse eller erfaring fra noen eller alle disse temaene: autonome systemer med fail-safe funksjonalitet og sikkerhetsinstrumenterte systemer, kunstig intelligens, maskinlæring, avansert prosesskontroll og prosessoptimalisering, nettverksarkitektur, cyber security, industrielt Internet of Things, tilstandsbasert- og prediktivt vedlikehold, cloud computing og integrasjon mot edge, fjernstyrte eller autonome roboter og droner, ubemannede vedlikeholds konsepter, modulbaserte og redundante systemer med plug-and-play-funksjonalitet

Spesialkompetanse for stilling 2:
•  Må kunne vise til tidligere erfaring med oppgaver relatert til functional safety og sikkerhetsinstrumenterte systemer, SIL, LOPA og pålitelighetsanalyse

PERSONLIGE EGENSKAPER

•  Evne til å etterleve våre sikkerhetsforventninger
•  Analytiske evner og lederegenskaper
•  Resultatorientert og kvalitetsbevisst
•  Gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper
•  Behersker engelsk, både muntlig og skriftlig
•  Mobil for oppdrag i Norge og internasjonalt
•  Overholder selskapets verdier: åpen, samarbeid, modig og omtenksom

VI TILBYR

Vi tilbyr konkurransedyktig lønn, bonusordning, gode pensjons- og forsikringsordninger og et omfattende velferdstilbud. Equinor ønsker mangfold i selskapet når det gjelder kjønn, alder og kulturell bakgrunn.

Generell informasjon

Sørg for at du kommer i betraktning: Legg ved kopier av sertifikater, vitnemål og karakterutskrifter (på engelsk eller norsk/ skandinavisk) - søknader uten nevnte vedlegg vil ikke bli evaluert. Er du i ferd med å avslutte utdannelse? Last opp en offisiell midlertidig utskrift, som viser karakterer og hvilke fag du har fullført så langt.

Modig, åpen, samarbeid og omtenksom er våre verdier. Dette tror vi på, og dette er egenskaper som må til for å bygge et enda sterkere Equinor. Er dette verdier du kan identifisere deg med, så kan du være den vi ønsker å styrke vårt lag med.

Vi forventer at kandidater oppgir alle relevante opplysninger om seg selv under rekrutteringsprosessen.

Alle midlertidig og faste ansatte vil bli screenet mot sanksjonslister for å sikre etterlevelse av sanksjonslovgivning og øke sikringsnivået.

Vi gjør oppmerksom på at stillingen er på lokale betingelser og vilkår.