Konstruksjonsteknikk med fordypning i betong

Overview

  • 14012
  • Norway
  • Stavanger, Bergen, Stjørdal, Trondheim
  • Equinor ASA
  • gm_equinoremea@equinor.com
  • Onshore
  • Drift og Vedlikehold
  • Bachelor eller Mastergrad
  • 7-10 år
  • 01.mai.2019

ARBEIDSOPPGAVER

Vi er Equinor, et internasjonalt energiselskap med en stolt historie. Vi, tidligere Statoil, er 20.000 engasjerte kolleger som utvikler olje, gass, vind og sol i mer enn 30 land. Equinor er den største operatøren på norsk sokkel, blant verdens største offshoreoperatører, og en stadig viktigere aktør innen fornybar energi. Med skandinavisk utforskertrang og engasjement for sikkerhet, likeverd og bærekraft, bygger vi en global virksomhet tuftet på våre verdier og framtidens energibehov.

Utvikling og produksjon Norge (UPN) skal som operatør og partner på norsk sokkel forvalte ressursene på sokkelen på en sikker, effektiv og bærekraftig måte, slik at verdier skapes for våre eiere, leverandører og det norske folk. Equinor har i dag en solid posisjon på norsk sokkel.
Våre felt består av alt fra giganter som Troll, Statfjord og Gullfaks, til små fast-track prosjekter som knyttes opp mot eksisterende infrastruktur. Equinors ambisjon er å sikre minst 60 prosent utvinning fra norsk sokkel. Våre produkter markedsføres og selges på det globale markedet, og vår produksjon har gjort Norge til en av verdens ledende olje- og gasseksportører. Vår viktigste prioritet er sikker, effektiv og bærekraftig drift slik at vi viderefører langsiktig lønnsom produksjon fra norsk sokkel.

Driftsteknologi er en kraftig muskel innen Equinor. Vi leverer teknisk støtte til våre installasjoner, samt til nye feltutbygginger. Vi bidrar til sikker, effektive og bærekraftig drift, vedlikehold og prosjekter. Vi bidrar tungt til å forme vår energiframtid og å la oss ta ut potensialet fra den norske kontinentalsokkel.

Marin Teknikk (MT) har 42 ansatte lokalisert i Stavanger, Bergen, Stjørdal og Harstad. Sektorens hovedoppgaver er å ivareta integritet og operasjonell støtte til alle installasjoner på norsk sokkel og internasjonalt etter avtale. MT har system og/eller fagansvar for forankring og posisjonering, fleksible rør og dynamiske stigerør, maritime systemer inkludert maritim kompetanse, laste- og lossesystemer og bærende konstruksjoner (stål og betong) for både faste og flytende installasjoner. I tillegg er MT rådgiver for livbåter og har fagansvar for maritime systemer og hydrodynamikk for livbåter.

Vi søker nå etter erfarne ingeniører innen konstruksjonsteknikk med fordypning i betong prosjektering/ design og betongteknologi/ betongrehabilitering.

ARBEIDSOPPGAVER

•  Ingeniøroppgaver knyttet til integritet av offshore betong konstruksjoner
•  Sikre at myndighets- og selskapskrav er ivaretatt
•  Levere integritetsstatus og nødvendige korrektive tiltak i etablerte systemer
•  Integritetsovervåkning og operasjonell støtte
•  Skade- og havariundersøkelser
•  Bidra til etablering og vedlikehold av struktur reanalyse modeller for offshore betong konstruksjoner
•  Utføre nødvendige analyser for å ivareta sikre operasjoner med hensyn til offshore betong konstruksjoner
•  Bidragsyter i forbindelse med levetidsevauleringer
•  Bidra til etablering og vedlikehold av vedlikeholds- og inspeksjonsprogram
•  Planlegging, risikovurdering og utførelse av operasjoner og prosjektstøtte på tvers av alle anlegg i DPN (samt tilsvarende til andre forretningsområder etter avtale)
•  Teknisk støtte ved utvidede driftsforstyrrelser
•  Delta i tilsyn og verifikasjoner
•  Bidra offshore ved behov

KVALIFIKASJONER

•  Master, ingeniørutdannelse innen betongkonstruksjoner
•  Erfaring fra inspeksjon og rehabilitering av betongkonstruksjoner
•  Erfaring med beregning og prosjektering av betongkonstruksjoner
•  Konstruksjonskunnskap, oppbygging, virkemåte, kjenne til aktuelle farer og problemområder.
•  Grunnleggende kunnskap i betongteknologi
•  Grunnleggende kunnskap til betongsskader og nedbrytningsmekanismer på betong
•  Ønskelig med erfaring fra offshore betongkonstruksjoner, eller betongkonstruksjoner i maritimt miljø
•  Gode norsk- og engelskunnskaper skriftlig og muntlig
• Min 5-10 års relevant erfaring

PERSONLIGE EGENSKAPER

•  Evne til å etterleve våre sikkerhetsforventninger
•  Resultatorientert
•  Gode kommunikasjonsegenskaper
•  Analytisk og strukturert
•  Lagspiller
•  Evne til å motivere og gi støtte
•  Evne til å identifisere og gjennomføre forbedringer

VI TILBYR

Vi tilbyr konkurransedyktig lønn, bonusordning, gode pensjons- og forsikringsordninger og et omfattende velferdstilbud. Equinor ønsker mangfold i selskapet når det gjelder kjønn, alder og kulturell bakgrunn.

Generell informasjon

Sørg for at du kommer i betraktning: Legg ved kopier av sertifikater, vitnemål og karakterutskrifter (på engelsk eller norsk/ skandinavisk) - søknader uten nevnte vedlegg vil ikke bli evaluert. Er du i ferd med å avslutte utdannelse? Last opp en offisiell midlertidig utskrift, som viser karakterer og hvilke fag du har fullført så langt.

Modig, åpen, samarbeid og omtenksom er våre verdier. Dette tror vi på, og dette er egenskaper som må til for å bygge et enda sterkere Equinor. Er dette verdier du kan identifisere deg med, så kan du være den vi ønsker å styrke vårt lag med.

Vi forventer at kandidater oppgir alle relevante opplysninger om seg selv under rekrutteringsprosessen.

Alle midlertidig og faste ansatte vil bli screenet mot sanksjonslister for å sikre etterlevelse av sanksjonslovgivning og øke sikringsnivået.  

Vi gjør oppmerksom på at stillingen er på lokale betingelser og vilkår.