Teach First Norway 2022

Oversikt

 • 19633
 • Norway
 • Oslo
 • Equinor ASA
 • teachfirstnorway@equinor.com
 • Onshore
 • Administrasjon
 • Master's Degree or PhD
 • Under 2 år
 • 24.okt.2021

Stillingsbeskrivelse

Vil du gjøre en forskjell for elever i Osloskolen?

Du har sikkert selv hatt en eller flere inspirerende lærere eller rollemodeller som har vært viktig for hvilke valg du har tatt i livet. Nå kan du selv bli den som utgjør en slik forskjell for elever. Vi søker deg som er nytenkende, innovativ, samfunnsengasjert, liker utfordringer og har lyst til å påvirke ungdommers skolehverdag og framtidsmuligheter i en positiv retning.

Equinor, Osloskolen og Universitetet i Oslo samarbeider om Teach First Norway - et utfordrende 2-årig utviklingsprogram for ambisiøse ledertalenter med master- eller doktorgrad innen realfag. I Teach First Norway-programmet blir du ansatt som matematikk- og naturfagslærer i Oslo kommune, og får muligheten til å utvikle nye og spennende undervisningsmetoder i matte og naturfag.

I Teach First Norway-programmet ønsker vi å utvikle ledere som tørr å tenke nytt. For som lærer er du lederen i klasserommet og hvordan du former den rollen får stor betydning for framtidsutsiktene til dine elever. Som Teach First-kandidat kan du utrette store ting – for dine elever og for deg selv.

Som kandidat til Teach First Norway vil du utvikle dine ledelsesegenskaper og styrke din personlige og faglige utvikling. Ved siden av fulltidsjobb som lærer på en ungdoms- eller videregående skole i Oslo, vil du i år 1 av programmet delta i intensiv opplæring i forkant av skolestart (5 uker fra midten av juni), ta praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) ved Universitetet i Oslo ved Institutt for Lærerutdanning og Skoleforskning, og få tett oppfølging gjennom samlinger og mentoring. I år 2 av programmet vil du delta på ledersamlinger i regi av Equinor samtidig som du fortsetter å utvikle deg som lærer og leder gjennom fokus på ledelse og økt læring og prestasjoner blant elevene.


Stillingen

 • Undervise i matematikk og/eller naturfag
 • Planlegge undervisning
 • Utarbeide mål for enkeltelever og grupper av elever
 • Evaluere og følge opp elevenes personlige, faglige og sosiale utvikling

Om deg

 • Mastergrad eller PhD innen realfag (må fullføres senest våren 2022)
 • Utmerkede akademiske resultater
 • Oppfylle fagkravene til praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) i matematikk og/eller naturfag
 • Flytende i norsk og engelsk
 • Maksimum to års arbeidserfaring ved oppstart av programmet
 • Vi ber om at alle søkere laster opp karakterutskrifter og vitnemål (også fra videregående skole). Søkere uten denne dokumentasjonen vil ikke gå videre i rekrutteringsprosessen
 • Nytenkende
 • Innovativ
 • Liker utfordringer
 • Samfunnsengasjert
 • Lyst til å påvirke ungdommers skolehverdag i en positiv retning
 • Entusiastisk
 • Initiativrik
 • Resultatorientert
 • Strukturert
 • Utholdende
 • Modig, åpen, tett-på og omtenksom er verdier som Teach First Norway bygger på. Er dette verdier du kan identifisere deg med, så kan du være den vi ønsker å styrke laget vårt med.

Generell informasjon

Det gjøres oppmerksom på at rekrutteringsprosessen er delt opp i flere faser fordi kandidaten må oppfylle opptakskriteriene til PPU for å kvalifiseres til programmet. Universitetet i Oslo er ansvarlige for første del av prosessen, basert på karakterkrav fra master i realfag samt at kandidaten oppfyller kriteriene for opptak i PPU. Dette medfører at alle kandidater må søke om formelt opptak til PPU gjennom Søknadsweb ved Universitetet i Oslo innen 24. oktober 2021, i tillegg til denne søknaden.

Du finner mer informasjon om søknadsprosessen for PPU Teach First og lenke til Søknadsweb her: http://www.uio.no/studier/program/ppu-teachfirst/opptak/

Søkere som oppfyller kriteriene for opptak til PPU går videre i utvelgelsesprosessen som håndteres av Equinor. Utsendelse av tilbud gjennomføres av Utdanningsetaten (UDE) i Oslo Kommune, som er ansettende organisasjon.

Søknadsfrist: 24. oktober 2021

Kontaktinfo:

 • For andre spørsmål angående Teach First Norway-programmet, vennligst kontakt:

Vibeke Strøm, vibeke.strom@osloskolen.no – Teach First Norway, Utdanningsetaten i Oslo kommune

Anne Lidal, anne.lidal@ils.uio.no – Universitetet i Oslo/Institutt for Lærerutdanning og SkoleforskningVi tilbyr

 • Et spesialdesignet 2-årig utviklingsprogram
 • Intensiv opplæring i forkant av skolestart
 • Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)
 • Kompetanseutvikling innen ledelse 
 • Tett oppfølging fra mentorer
 • Fast jobb i Osloskolen etter fullført PPU